Tie työelämään on verkkopalvelu osatyökykyisten tueksi. Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään osa työkyvystään ja myös halu tämän kyvyn käyttämiseen.

Verkkopalvelu sisältää kattavasti ja ajantasaisesti tietoa ammattilaisten, osatyökykyisten ja yritysten käyttöön. Sivustolla huomioidaan sekä työelämässä mukana olevan että kohti työelämää pyrkivän osatyökykyisen tilanne, keinot ja ratkaisut.

Lisätietoa pääsivulta Sulje

Työkyvyn tuen palvelupolku

Työkyvyn tuen palvelupolku on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työssään edistävät ihmisten työkykyä. Tavoitteena on tukea ihmisten työllistymistä tai työssä jatkamista.  Keinoja ja hyviksi todettuja ratkaisuja on paljon, mutta ne pitää saada käyttöön. Tämän avoimen verkkokoulutuksen kautta opit mistä työkyvyn tuen palvelupolku koostuu ja mitä hyötyä työkyvyn tukemisesta on. Voit viedä oppimaasi käytännön työhösi ja tukea tätä kautta entistä paremmin asiakkaasi työkykyä.

Kenelle verkkokoulutus on tarkoitettu?

Tämä verkkokoulutus on suunnattu ammattilaisille, jotka edistävät työkykyä. Ammattilaiset voivat toimia esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, työpaikoilla, työterveyshuollossa, työ- ja elinkeinopalveluissa, oppilaitoksissa, Kelassa, vakuutusalalla tai kuntoutuspalveluissa joko julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Millaisiin kysymyksiin saat vastauksia?

  • Kuinka tunnistamme yhteisen asiakkaan?
  • Ohjaavatko työtämme asiakkaan tarpeet, tavoitteet vai molemmat?
  • Millainen yhteinen työote ja keinot tukevat tavoitteiden saavuttamista?
  • Mistä ja keneltä asiakas voi saada apua ja keitä työkyvyn tuen verkostoon kuuluu?
  • Millaisen verkoston työkyvyn tuen ammattilaiset muodostavat?

Miten laaja verkkokoulutus on?

Verkkokoulutus on maksuton ja kaikkien käytettävissä. Se koostuu lyhyistä asiantuntijateksteistä, videoista, podcasteista sekä oppimistehtävistä. Verkkokoulutuksessa on yhdeksän eri osiota. Voit opiskella osiot haluamassaan järjestyksessä omaan tahtiin. Kunkin osion opiskelu kestää noin 20-40 minuuttia.

© 2021 Työkyvyn tuen palvelupolku