Kirjallisuus ja linkit

 

Lainsäädäntö 2018

 

Asiakasosallisuuteen liittyvän lainsäädännön olennaisimmat kohdat ovat tiivistettynä alla. Klikkaa lain nimeä ja lue tiivistelmä.

 

Esimerkkejä lainsäädäntöuudistuksista:

Tarkista ajantasainen lainsäädäntö osoitteesta: www.finlex.fi

 

Linkit

Osallistamisen toimintamalli

Asiakkaiden osallistumisen toimintamalli, sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 16/2018

Tietoa maakunnille

Tietoa asiakasosallisuus- ja osallisuussuunnitelmia tai osallisuusohjelmaa tekeville maakunnille

Asiakaslähtöinen palveluintegraatio

Järjestämisen käsikirja – 1.5 Asiakaslähtöinen palveluintegraatio

Johtaminen - osallisuuden edistäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuuden edistämisen materiaaleja

Sote-uudistus asiakkaat ja osallisuus palveluiden tuottamisessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuuden edistämisen materiaaleja

Lisää osallisuutta koskevasta lainsäädännöstä

Vertaismentoroinnin menetelmä työllisyyspalveluissa

TAMK - julkaisu

Kokemusasiantuntijat matalan kynnyksen akuuttipalveluissa

Case Järvenpää

Esimerkkinä tulevaisuuspaja- ja ideaverstasmenetelmällä

TAMK -julkaisu

Yhteiskehittäminen Sosiaalisen kuntoutuksen kentällä

THL-hankekuvauksia

Kokemusasiantuntijuuden ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

Case Etelä-Pohjanmaa

Toimiminen ammattilaisen työparina

Innokylä

Kokemusasiantuntijuus ja asiakkaiden osallistumisen toimintamalli

hanke on päättynyt 3/2018

Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi

Kuntalaiset keskiöön – Työkalupakki kuntalaisten osallistumiseksi palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon

Osallisuuspelit

Kuntaliitto

Helsingin kaupunki osallistaa asukkaitaan

Helsinki

Osallista - kokeile ja kehitä Tuttu-6Aika -hanke työllisyyspalveluiden kehittämisessä

TAMK-julkaisu