Mitä asiakasosallisuus tarkoittaa?

Pohdittavaksi:

Miten asiakasosallisuus näkyy sinun työssäsi?

 

Asiakasosallisuus on asiakkaiden ja asiakasryhmien mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen, toteutukseen tai arviointiin. Asiakasosallisuus voi liittyä asiakkaan omaan asiointiin  palvelussa  tai palveluihin ja palvelujärjestelmään yleisesti.

 

 

Asiakasosallisuus on palvelunkäyttäjän oikeus. Sen edistäminen on palvelunjärjestäjien ja -tuottajien velvollisuus. Palvelut on aina syytä tehdä asiakkaiden kannalta mielekästä osallisuutta edistäviksi. Myös silloin, kun osallistuminen palveluun on velvoittavaa. Esimerkiksi kuntouttava työtoiminta edellyttää asiakkaalta sitoutumista ja osallistumista kyseiseen sosiaalipalveluun.

 

Totta vai tarua?