Kirjallisuus ja linkit

 

Kirjallisuutta

 

Kujala S, Rajalahti E, Heponiemi T, Hilama P. Health Professionals’ Expanding eHealth Competences for Supporting Patients’ Self-Management. Studies in Health Technology and Informatics 2017; 247: 181-185. DOI 10.3233/978-1-61499-852-5-181

Routsalo P, Pitkälä K. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Forssan kirjapaino 2009.

Linkit