Miksi ja mitkä omahoitopalvelut?

Tiesitkö?

Omahoitopalvelut madaltavat kynnystä terveydenhuoltopalveluiden käyttöön.

 

Omahoitopalvelut tarkoittavat kaikille kansalaisille tarkoitettuja sähköisiä palveluita, jotka täydentävät tai korvaavat perinteisiä terveydenhuollon palveluita. Omahoitopalveluiden avulla voi lisätä omaa hyvinvointia, arvioida ja seurata omaa terveydentilaa sekä hoitaa ja kuntouttaa itseään. Palvelut voivat olla tarpeen myös diagnoosin jälkeen hoidon ja kuntoutuksen tukena.

 

Mitä ovat omahoitopalvelut?

 

Aloita pohtimalla omahoitopalveluiden hyötyjä. Mitä pidät tärkeänä, mitä vähemmän tärkeänä. Voit tarttua teksteihin ja raahata niitä hiirelläsi.

 

Omahoitopalvelut voivat olla tarpeen, kun on terveyteen tai työ- ja toimintakykyyn liittyviä huolia. Mieltä voi askarruttaa: “Mikä minua vaivaa?”, “Mitä apua tarvitsen?” tai “Mistä saan apua?”  Omahoitopalveluissa omaa tilannetta voi selvittää erilaisilla kyselyillä ja testeillä. Näistä arvioinneista syntyy raportti, jonka pohjalta palvelu ohjaa käyttäjää eteenpäin.
Omahoitopalveluissa on itsehoito-ohjeita, neuvontaa, sähköisen asioinnin ohjausta, vastaanottoaikojen varausta, vertaistukea, ryhmätoimintaa, oppaita tai verkkokursseina toteutettavia omahoito-ohjelmia.

 

Totta vai tarua?

 

 

Miksi omahoitopalveluja tarvitaan?

 

Omahoitopalvelut lisäävät tasa-arvoa ja valinnan mahdollisuuksia. Omahoitopalvelut ovat kaikkien saatavilla jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.  Apua tarvitseva saa tasavertaisesti tietoa ja ohjausta terveytensä sekä työ- ja toimintakykynsä tueksi.

Omahoitopalvelut parantavat terveydenhuollon kustannustehokkuutta ja ammattilaisten riittävyyttä sekä auttavat kohdentamaan palveluita niitä tarvitseville.

Omahoitopalvelut madaltavat kynnystä terveydenhuoltopalveluiden käyttöön. Näin sairauksiin ja niiden oireisiin on mahdollista puuttua ajoissa.