Miksi yhteinen suunnitelma laaditaan?

Tiesitkö?

Suunnitelma toimii palvelukarttana asiakkaalle.

 

Yhteinen suunnittelu konkretisoi yhteistyötä. Samalla mahdollistuu yhteisymmärrys asiakkaan ja häntä auttavien ammattilaisten yhteisestä tavoitteesta.

Yhteinen suunnitelma

  • vähentää tilanteita, joissa asiakas joutuu kertaamaan samoja asioita uudestaan eri ammattilaisille
  • auttaa asiakasta ymmärtämään eri tahojen palveluvastuut ja samalla hahmottamaan palvelujensa kokonaisuuden
  • toimii työkaluna asiakkaan palvelujen suunnittelussa ja palvelujen yhteensovittamisessa sekä oikea-aikaisuuden arvioinnissa
  • toimii tiedonvälittäjänä eri ammattilaisten ja organisaatioiden välillä ja edistää asiakkaan tarvitsemien palvelujen sujuvaa toteutumista ja aikatauluttamista
  • ei suoraan takaa asiakkaan oikeuksia eri palveluihin; oikeudet palveluihin syntyvät palveluja koskevien erillislakien perusteella.

 

Totta vai tarua?

 

 

Alla voit kerrata, mitä hyötyjä ja rajoitteita yhteisellä suunnitelmalla on.