Mitä työkyvyn tuen palvelujen suunnittelu tarkoittaa?

Tiesitkö,

että näiden suunnitelmien teko on säädetty laissa?

 

Kaikkien ammattilaisten työhön liittyy palveluiden suunnittelua ja usein myös palvelukohtaisten kirjallisten suunnitelmien laatimista. Suunnitelmilla varmistetaan, että asiakas pääsee tavoitteisiinsa.

Lakisääteisiä asiakassuunnitelmia on useitaEri palveluissa voidaan käyttää samannimistä suunnitelmaa eri tarkoituksessa ja erilaisella sisällöllä. Esimerkiksi palvelusuunnitelma voidaan sisällöllisesti ymmärtää hieman eri muodossa eri aloilla.

 

Mitä palvelupolun suunnittelu tarkoittaa?

 

Saumattomasti, mahdollisimman oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti etenevä hoito- ja kuntoutuspolku edellyttää, että asiakkaan kanssa työskentelevät ammattilaiset tietävät asiakkaan rinnakkain etenevät palvelut tai palvelupolut.

Yksittäisten palvelujen suunnittelun lisäksi tarvitaan usein yhteistä suunnittelua asiakkaan tarvitsemista palveluista. Työkyvyn tuen palvelupolun suunnittelu perustuu tuen tarpeen selvittämiseen  ja tavoitteiden asettamiseen. Asiakkaan tavoitteet ohjaavat sitä, mihin pyritään ja mitä yhteinen suunnitelma tulee sisältämään.

Tavoitteellisen palvelupolun suunnittelu tarvitsee vastuullisia toimijoita ja koordinaatiota. Jokaisen ammattilaisen tulee tietää oma roolinsa asiakkaan polussa sekä muiden toimijoiden roolit.

 

Totta vai tarua?