Miten yhteinen suunnitelma laaditaan?

Tiesitkö?

Omaolo täydentää nykyistä palvelutarjontaa ja tulee olemaan sote-ammattilaiselle suuri lisäapu.

 

Yhteisen suunnittelun pohjaksi kootaan tietoa asiakkaalta, potilas- ja asiakastietojärjestelmistä, monialaisista yhteistapaamisista tai verkostotapaamisista sekä digitaalisista lähteistä. Esimerkkeinä asiakkaan Omakanta ja Omatietovaranto, ammattilaisten Kanta ja julkinen portaali www.tietyoelamaan.fi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt tulisi ottaa huomioon yhteisessä suunnitelmassa sekä palveluiden tuottajana ja asiantuntijoina että vertaistuen tarjoajina.

 

Kuuntele Podcast: Omaolo kokoaa moniammatillisen työn yhteiseksi asiakassuunnitelmaksi

 

Sähköinen Omaolo kokoaa terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut yhteen. Projektipäällikkö Jari Numminen kertoo, mitä apua palvelusta on sote-ammattilaisille, kun työskennellään esimerkiksi maahanmuuttajien, nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kanssa. Omaolon kautta asiakkaan tueksi saadaan moniammatillinen tiimi (kesto 17:30 min).

Tästä pääset kirjoitettuun versioon podcastista.

 

Yhteistä suunnittelua voidaan toteuttaa eri tavoin

 

  • Työnjakoon perustuvassa yhteisessä suunnittelussa ammattilaiset tapaavat asiakasta erikseen tai työpareina. Suunnitteluun tarpeellista tietoa välitetään kirjallisesti.  Yksi ammattilainen tekee koosteen.
  • Ryhmätyön mallissa asiakas on mukana suunnittelutapaamisessa. Ryhmän koko voi vaihdella asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan kahdesta useampaan ammattilaiseen.
  • Välittyneessä suunnittelussa tehdään asiakastietojen perusteella suunnittelua ilman asiakkaan läsnäoloa. Tähän pitää aina olla asiakkaan lupa. Asiakaslähtöisyyden ja asiakkaan sitoutumisen näkökulmasta tämä ei ole paras vaihtoehto, etenkään ainoana menetelmänä.

 

Yhteinen asiakassuunnitelma tehdään

 

  • asiakkaan kanssa
  • asiakkaalle, hänen tarpeidensa ja tilanteensa perusteella
  • asiakkaan tavoitteiden ja palvelukohtaisten suunnitelmien pohjalta
  • tarvittavassa laajuudessa moniammatillisesti ja monialaisesti
  • huomioiden asiakkaan toimintaympäristöön ja elämäntilanteeseen liittyvä toiminta- ja työkyky.

Yhteisen suunnitelman pohjaksi voidaan ottaa joku asiakastyössä käytössä oleva erillissuunnitelma. Yhteisessä suunnitelmassa tulee huomioida muut asiakkaalle tehdyt suunnitelmat, kuten palvelusuunnitelma ja hoitosuunnitelma, ja päivittää suunnitelma aina tarvittaessa. Palvelujen koordinoija tai yhteisen suunnitelman laatija seuraa ja arvioi suunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista.

 

Totta vai tarua?

 

 

Palauta mieleesi tämän osion keskeisimmät käsitteet.

 

Käsitteitä