Mitä palveluiden ja yhteistyön koordinointi tarkoittaa?

Tiesitkö?

Jo n. 1200 henkilöä on koulutettu Työkykykoordinaattoreiksi 12/2020 mennessä. Lisätietoa työkykykoordinaattorikoulutuksista löytyy Kuntoutussäätiön sivuilta osoitteesta: https://kuntoutussaatio.fi/koulutukset/. Tarjolla olevat työkykykoordinaattorikoulutukset löytyvät Kuntoutussäätiön sivuilta osoitteesta: https://kuntoutussaatio.fi/tulevat-tapahtumat/.

 

Koordinointi tarkoittaa palveluiden ja ammattilaisten toiminnan, työnjaon ja vastuiden yhteensovittamista. Koordinointi kuuluu kaikille työkyvyn tuen ammattilaisille. Ammattilainen tietää, mitä palveluita hänen asiakkaalleen kuuluu, kuka on vastuussa eri vaiheista ja millaisia palveluita asiakas tarvitsee.

Koordinointia tarvitaan silloin, kun asiakas tarvitsee useita palveluita. Koordinointi auttaa asiakasta hahmottamaan häntä koskevien palveluiden kokonaisuutta. Asiakkaat eivät tarvitse koordinointia, jos he saavat apua ajoissa ja asiat ratkeavat nopeasti. Joskus voidaan tarvita tiivistä ”rinnalla kulkevaa” palveluohjausta.

Katso video ja tutustu yhteen menestystarinaan koordinoinnista:

Monet ammattiryhmät vastaavat palvelujen koordinoinnista ja tavoitteiden sekä odotusten yhteensovittamisesta. Työkyvyn tuesta vastaa työssäkäyvillä työterveyshuolto. Työnhakijoiden ja yrittäjien työkyvyn tuesta vastaa joku seuraavista: sotekeskus, maakunnallinen toimija, TE-toimisto, tulevat kasvupalvelut.  Opiskelijoiden työkyvyn tuen koordinoinnista vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS). Vastuu voidaan organisoida myös muilla tavoin.

Palveluiden ja yhteistyön koordinointi helpottuu, jos asiakkaalla on selkeä tavoite ja kaikki etenevät yhdessä tavoitetta kohti. Tiedon jakaminen verkostossa on yhtä tärkeää kuin sen vastaanottaminen.  Tiedon vaihdolle eri ammattilaisten ja organisaatioiden välillä tarvitaan kuitenkin aina asiakkaan suostumus.

 

Kuuntele podcast: Työkykykoordinaattori auttaa, kun työkyky on alentunut

 

Työkykykoordinaattorit tukevat ihmisten työllistymistä, työssä jatkamista ja työhön paluuta. Projektipäällikkö Raija Tiainen sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoo työkykykoordinaattorin työstä ja koulutuksesta.

 

Palveluiden ja yhteistyön koordinointi

Palveluiden ja yhteistyön koordinointi

Koordinointia tehdään monella tasolla. Koordinaation ydin on asiakkaan hoito ja kuntoutus, mutta myös tiedonkulku. Koordinoinnin tasoja ovat:

  1. työikäisen työkyvyn tuen yksilöllinen palvelupolku
  2. tietosisällöt yhteisestä asiakkaasta
  3. yhteistyökäytännöt
  4. tieto vastuista ja yhteistyön käytännöistä
  5. tiedon käyttö ja säilyttäminen.

 

Totta vai tarua?