Miksi palveluita ja yhteistyötä koordinoidaan?

Tiesitkö?

Oman oppimisesi kannalta voi olla hyvä vielä kerrata, ketkä kaikki kuuluvat palveluverkostoon. Kuvan löydät täältä.

 

Kun verkosto ottaa yhteisen vastuun asiakkaasta, hänen asioitaan voidaan hoitaa kokonaisuutena eikä ratkota vain yksittäisiä ongelmia. Tällöin asiakas saa tarvitsemansa palvelut oikeaan aikaan joustavasti, ilman katkoksia ja odottelua. Asiakasta koskeva tieto siirtyy ja on ammattilaisten käytössä. Kun palvelujen aukot ja päällekkäisyydet vähenevät, toiminta tehostuu ja asiakkaan elämä helpottuu.

Palvelut ja yhteistyö suunnitellaan asiakaslähtöisesti, jolloin asiakkaan tarpeet ja ammatillinen osaaminen kohtaavat. Asiakkaan oma motivoituminen ja sitoutuminen lisääntyvät ja hän ymmärtää yhteistyön merkityksen eri palvelusektoreiden välillä.

Verkostoyhteistyö laajentaa ymmärrystä asiakkaasta. Jokainen ammattilainen on asiakkaalle merkityksellinen. Yhteistyö tekee jokaisen roolin näkyväksi ja samalla ammattilaisen oma työ tuntuu mielekkäältä ja palkitsevalta.

Työpaikkojen kannattavuus paranee, kun työntekijät ovat työssä ja vältytään sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksilta. Samalla yhteiskunta hyötyy, kun mahdollisimman moni on työelämässä ja heidän osaamisensa on käytössä. Taloudellista hyötyä yhteiskunnalle syntyy verojen ja sosiaalietuuksien maksamisesta.

 

Totta vai tarua?