Kirjallisuus ja linkit

 

Kirjallisuus

 

Työn muutokset ja työkykykäsitykset kuntoutuksen lähtökohtina. Ylisassi H, Rajavaara M, Seppänen-Järvelä R. Teoksessa Autti-Rämö, Ilona ym. (toim.) Kuntoutuminen. Duodecim, 2016; 153-159.

Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Uitti J (toim.), Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos. Helsinki 2014.

 

Linkit