Mitä palvelutarpeen tunnistaminen tarkoittaa?

Tiesitkö?

Työkyky ja toimintakyky tarkoittavat eri asioita. Toimintakyvyn alentuminen voi heikentää myös työkykyä, mutta näin ei aina ole. Työkyky voi olla erinomainen, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt.

 

Työkyvyn tuki tarkoittaa toimenpiteitä, joilla tuetaan työikäisten työssä jatkamista, työhön paluuta ja työllistymistä. Näitä palveluja ovat työpaikan, työvoimapalvelujen, terveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, kuntoutuksen, koulutuksen sekä sosiaaliturvan keinot.

Työkyvyllä tarkoitetaan yksilöön ja työhön liittyvien tekijöiden kokonaisuutta. Työkyvyn käsitettä voidaan tarkastella monin eri tavoin. Tutustu niihin kuvan plus-merkkejä napauttamalla:

 

 

Toimintakyky tarkoittaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia mahdollisuuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästään omassa ympäristössään. Toimintakyky jaetaan neljään osaan:

 

 

Työkyky ja toimintakyky tarkoittavat eri asioita. Toimintakyvyn alentuminen  voi heikentää myös työkykyä, mutta näin ei aina ole. Työkyky voi olla erinomainen, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt. Esimerkiksi pyörätuolia käyttävän henkilön fyysinen toimintakyky on heikentynyt, mutta hänen työkykynsä voi olla erinomainen.

 

Totta vai tarua?

 

 

Miksi palvelutarve on tärkeä tunnistaa?

 

  • Työkyvyn tukeminen lisää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.
  • Työkykyä tukemalla vahvistetaan ihmisten työhyvinvointia, ehkäistään työkyvyttömyyttä ja siitä aiheutuvia kustannuksia ja työpanoksen menetystä.
  • Asiakas saa oikea-aikaisesti tarvitsemiaan palveluja eikä hänen tilanteensa ehdi vaikeutua.
  • Kun ihmiset ovat työelämässä, yhteiskunta saa verotuloja ja samalla säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksissa.