Kirjallisuus ja linkit

 

Kirjallisuus

 

  • Karhula M, Veijola A, Ylisassi H. Tavoitteiden asettamisen käytäntö. Kirjassa I Autti-Rämö ym. (toim.) Kuntoutuminen. Duodecim, 2016; 206-224 ja 225-238.
  • Seppänen-Järvelä R, Syrjä V, Juvonen-Posti P, Pesonen S, Laaksonen M, Tuusa M, Savinainen M, Henriksson M. Yhteistoimintaa ja yksilöllisiä valintoja kuntoutumisen polulla. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen tapaustutkimus. 2015; 150-153.
  • Sukula S. Hyvin laaditut tavoitteet ovat kuntoutuksen selkäranka. Kuntoutus 2013;2:41-47.
  • Surakka J. Ikääntyvien osatyökykyisten asiakkaiden kokemuksia yhteistyöstä työkykykoordinaattorin kanssa. Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos 2015; 23-25.