Miksi seurataan ja arvioidaan

 

Arviointi ja seuranta on ymmärrettävä laajemmin kuin vain asiakkaan kanssa tehtynä arviointina. Ne auttavat  ammattilaista asiakkaan tietojen dokumentoinnissa sekä oman työn ja työyhteisön kehittämisessä. Arviointia tekevän ammattilaisen on pohdittava millaisiin jatkotoimiin tulokset antavat aihetta. Ammattilaisen on hyvä olla selvillä niistä mahdollisuuksista ja palveluista, joita asiakkaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi on tarjolla. Hyvin toteutettuun arviointiin kuuluu seurata tilannetta ja pohtia toimien riittävyyttä. Seurantatieto mahdollistaa reagoimisen oikea-aikaisesti niihin asioihin, joihin asiakas kaipaa tukea.

Tiesitkö?

GAS-menetelmään sisältyy myös tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arviointi.

Yhteistyö ja tietojen vaihto eri palveluntuottajien ja organisaatioiden välillä on keskeistä. Ne mahdollistavat yhteiskehittämisen ja parantavat asiakkaan yhdenvertaisuutta palveluiden, hoidon, kuntoutuksen ja etuuksien saannissa. Kansallisesti yhtenevät ja laadukkaat arviointikäytännöt mahdollistavat työ- ja toimintakykyä tukevien palveluiden kehittämisen ja arvioinnin.


Pohdittavaksi

Mieti hetki omaa työskentelyäsi asiakkaiden työkyvyn tuen parissa. Miten hyvin olet itse onnistunut asiakkaan tavoitteiden seurannassa ja toiminnan arvioinnissa? Miten voit kehittä arviointia ja seurantaa jatkossa?