Kirjallisuus ja linkit

 

Kirjallisuus

 

  • Karhula M, Veijola A, Ylisassi H. Tavoitteiden asettamisen käytäntö. Kirjassa I Autti-Rämö ym. (toim.) Kuntoutuminen. Duodecim, 2016. s 225 – 238.
  • Sukula S. Hyvin laaditut tavoitteet ovat kuntoutuksen selkäranka. Kuntoutus 2013;2:41 – 47.
  • Krasny-Pacini A, Hiebel J, Pauly F, Godon S, Chevignard M. Goal attainment scaling in rehabilitation: A literature-based update. Ann Phys Rehabil Med 2013;56:212 – 230.

 

Linkit