Miten tavoitteet asetetaan?

 

Tiesitkö?

Tavoitteiden pitää olla realistisia, konkreettisia, aikataulutettavia, merkityksellisiä ja mitattavia.

Asiakas päättää omista tavoitteistaan. Asiakas ja ammattilainen keskustelevat yhdessä siitä, mihin asiakas pyrkii, mikä on hänen päätavoitteensa ja millaisten välitavoitteiden kautta hän voi edetä päätavoitteeseensa. Tavoitteilla on hyvä olla realistinen aikataulu. Tavoitteen tunnistaminen perustuu sekä haastatteluun että asiakkaan tilanteen selvittämiseen. Haastatteluissa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten ratkaisukeskeistä ajattelu- ja työtapaa tai tavoitteiden asettamisen menetelmiä.

 

Kuuntele podcast: Työkyky näkyväksi ratkaisukeskeisellä työotteella

 

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, valmentaja ja työnohjaaja Riitta Malkamäki kuvaa, miten ihmisissä olevat mahdollisuudet saadaan näkyviksi. Ratkaisukeskeinen työote on myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteista. Ongelmien sijaa keskitytään ratkaisuihin (kesto 18:10 min).

Tästä pääset podcastin kirjoitettuun versioon.

 

Ratkaisukeskeinen työote

 

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa tarkoittaa ongelmien myönteistä  kohtaamista. Ratkaisukeskeisyys korostaa toiveikkuutta, voimavaroja, edistymistä ja yhteistyötä. Painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.

Tavoitteiden asettaminen on osa ratkaisukeskeistä ajattelu- ja työtapaa. Ongelmien ratkaisemisessa hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista. Korostetaan asiakkaan vahvoja puolia. Keskustelussa voidaan käyttää janaa ja kysyä asiakkaalta:

  • Missä olet tällä hetkellä janalla?
  • Mitä pitäisi tapahtua, jotta olisit pisteessä x?
  • Millainen tilanteesi on, kun olet tavoitteessasi?

Ratkaisukeskeisessä työotteessa kiinnitetään huomiota erityisesti niihin tilanteisiin, joissa tapahtuu edistymistä kohti asetettua tavoitetta. Asiakkaan läheiset ja verkostot ovat voimavaroja, jotka auttavat tavoitteiden saavuttamisessa. Tärkeää on myönteinen palaute ja kiittäminen.

 
Alla olevassa kuvassa on esimerkki tavoitteiden asettamisesta ja niiden muokkaamisesta asiakkaan tarpeisiin. Napauta kuvaa, niin näet kuinka tavoitteiden asettamisessa edetään.

 

 

 

Totta vai tarua?

 

 

GAS-menetelmä

 

GAS-menetelmä (Goal Attainment System) on kansainvälisessä käytössä oleva tavoitteiden asettamisen menetelmä. Menetelmä on asiakaslähtöinen. Se tarkoittaa sitä, että asiakas asettaa omat tavoitteensa, sillä hän itse tietää parhaiten omat mahdollisuutensa ja tarpeensa.

Kela edellyttää GAS-menetelmän käyttöä kaikilta kuntoutuksen palveluntuottajiltaan. Se on julkaissut menetelmästä käsikirjan palveluntuottajille ja terveydenhuollolle. GAS-menetelmän käyttöön on tarjolla koulutusta.

GAS-menetelmässä tavoitteelle annetaan nimi ja tavoite kirjataan kuntoutujan näkökulmasta minä-muodossa. Tavoitteiden pitää olla realistisia, konkreettisia, aikataulutettavia, merkityksellisiä ja mitattavia. Ammattilaisen tehtävä on auttaa asiakasta näkemään oma ammattitaitonsa ja kokemuksensa sekä muokkaamaan tavoitetta sopivaan muotoon. Ammattilainen myös arvioi, onko tavoite saavutettavissa kuntoutuksen keinoin.

Napauta kuvaa, niin näet, miten GAS-periaatteilla toteutettu tavoitteiden asettaminen etenee.

 

 

Muita tavoitteiden asettamisen menetelmiä

 

Eri ammattialoilla on käytössä omia tavoitteiden asettamisen lomakkeita. Esimerkiksi TE-toimiston digitaalisissa palvelussa kysytään asiakkaan tavoitteita. Myös muilla ammattiryhmillä, kuten sosiaalityöntekijöillä, on käytössä omaan työhön kehitettyjä tavoitteiden asettamisen lomakkeita.

Seuraavaksi voit kerrata oppimaasti sanastoa.