Miksi tavoitteiden asettaminen on tärkeää?

Tiesitkö?

Tavoitteet ovat kuntoutuksen selkäranka.

 

Asiakkaan tilanteen etenemistä voidaan seurata ja arvioida suhteessa asetettuihin tavoitteisiin:

  • Miten tavoitteet ovat toteutuneet?
  • Mikä on edistänyt tai estänyt tavoitteiden toteutumista?

Tavoitteet ohjaavat työkyvyn tuen keinojen valintaa ja palveluihin ohjaamista sekä kuntoutuspäätöksiä.

Tavoitteita voidaan hyödyntää myös organisaatioiden tulosten arvioinnissa. Esimerkiksi Kela käyttää GAS-menetelmää kuntoutuksensa tuloksellisuuden seurannassa.

 

Totta vai tarua?