Kirjallisuus ja linkit

Työpaikan keinot 

 • Pehkonen I, Turunen J, Juvonen-Posti P, ym. Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa. Moniaineisto- ja monimenetelmätutkimus. Työterveyslaitos, Helsinki 2017.
 • Vilen J. Ehdotuksia työjärjestelyihin ja työolosuhteiden mukauttamiseen mielenterveyden näkökulmasta. Työterveyslääkäri 2016; 3: 29-33.
 • Peltonen S. Tietoa korvaavasta työstä. Työterveyslääkäri 2008; 26(3): 51-52.

Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen keinot

Kuntoutuksen keinot

 • Autti-Rämö I, Salminen A-L, Rajavaara M, Ylinen A. (toim.): Kuntoutuminen. Duodecim, Helsinki 2016.
 • Liukko J, Kuuva N. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus. Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2015. Tampere 2015.
 • Juvonen-Posti P. Work-related rehabilitation for strengthening working careers. A multiperspective and mixed methods study of its mechanisms. Acta Universitas Ouluensis D Medica 1468. University of Oulu, Oulu 2018.

 Koulutuksen keinot

 • Kasurinen H (toim.). Ohjausta opintoihin ja elämään – opintojen ohjaus oppilaitoksessa. Opetushallitus 2004.
 • Nukari E. Digitalisaatio uudistaa oppimista. Työterveyslääkäri 2016; 34(3): 26-28.
 • Vehviläinen S. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta. Gaudeamus, Tallinna 2014.

Työ- ja elinkeinopalvelut

Sosiaaliturvan keinot

 1. Viikari-Juntura E. Lisää näyttöä osasairauspäivärahan vaikuttavuudesta. Erikoislääkäri 2017; 27(3): 100-102.
 2. Kausto J, Viikari-Juntura E, Virta LJ, Gould R, Koskinen A, Solovieva S. Effectiveness of new legislation on partial sickness benefit on work participation: a quasi-experiment in Finland. BMJ Open 2014; 24(4).