Koulutuksen keinot

Uudelleenkoulutus

Katso videolta erityisopettajan tarina, jossa uudelleenkoulutus mahdollistaa uuteen ammattiin kouluttautumisen selkätapaturman jälkeen.

 

 

Koulutuksen keinoja voidaan käyttää esimerkiksi jos osatyökykyinen tarvitsee lisää koulutusta voidakseen siirtyä paremmin terveydentilaansa vastaavaan työhön.

Koulutuksella tarkoitetaan tässä toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, ammatillista täydennyskoulutusta, korkeakoulutusta, työvoimakoulutusta, oppisopimuskoulutusta ja työpaikkakoulutusta. Koulutuspalveluja tuottavat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja yliopistot, yksityiset koulutuspalvelujen tuottajat, oppisopimustoimisto ja työpaikat. Koulutuksen keinoja ovat esimerkiksi opinto-ohjaus, osatutkinto ja uutena opinnollistaminen. Oppilaitoksissa järjestetään myös ammatillista uudelleenkoulutusta, työvoimakoulutusta tai koulutuskokeilua. Ne ovat kuntoutuksen tai työvoimapalvelujen keinoja.

 

Opinto-ohjaus

 

Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista omaa tarvettaan vastaavaa opinto-ohjausta. Ohjaus on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa, joka edesauttaa opintojen etenemistä ja uravalintoihin liittyviä päätöksiä. Opinto-ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija osaa opiskella, suunnitella opintonsa ja sitoutua niihin.  Opinto-ohjaaja rohkaisee opiskelijaa hakemaan tukea, jos tällä on opiskeluun liittyviä vaikeuksia.

Tutkintoja voi yhä enemmän opiskella myös verkko-opintoina ja kontaktiopetukseen yhdistetyssä monimuoto-opetuksessa. Verkko-opinnoissa opiskelija voi osallistua luennoille kotoa etäyhteydellä, katsoa luennon tallenteen jälkikäteen tai tehdä itseopiskelua edellyttäviä tehtäviä.

 

Osatutkinto

 

Tiesitkö?

Osatyökykyinen työntekijä voi täydentää osaamistaan osatutkinnolla, jonka avulla hän voi esimerkiksi siirtyä uuteen työtehtävään.

Ammatilliset tutkinnot muodostuvat tutkinnon osista, joiden määrä vaihtelee tutkinnoittain. Koko tutkinnon suorittamisen sijaan tutkinnosta on mahdollista suorittaa vain jokin osa, joka palvelee opiskelijan tarpeita. Ammatillinen työvoimakoulutus johtaa yleensä osatutkintoon. Osatutkinnon voi suorittaa näyttötutkintona ja siihen voi valmentautua käymällä palkkatuetussa työssä, työkokeilussa tai osallistumalla kuntouttavaan työtoimintaan.

 

Opinnollistaminen

 

Opinnollistaminen tarkoittaa, että tutkinnon edellyttämää osaamista hankitaan tekemällä työtä. Työssä hankittu osaaminen tunnistetaan, arvioidaan ja hyväksytään opintopisteiksi.  Yksi tai useampi opintojakso voidaan opinnollistaa.

Opinnollistaminen soveltuu sekä työsopimukselliseen työsuhteeseen että vapaaehtoistyöhön. Työn opinnollistaminen ei tarkoita koulutukseen sisältyvää harjoittelua eikä aiemmin hankittua osaamista. Työn opinnollistamisessa opiskelijaa ei ohjata oppilaitoksen puolesta eikä myöskään työnantajalla ole ohjaustehtävää, jos se ei kuulu työpaikan normaaliin johtamiseen.

 

Koulutuksen keinot – tutustu käsitteisiin