Mitä työkykyä tukevia keinoja ja menetelmiä on saatavilla?

 

Tiesitkö?

Työkykyä tukeville ammattilaisille tehdyn kyselyn perusteella käytössä oleva keinovalikoima ja etuudet tunnetaan puutteellisesti.

Ammattilaisena sinun on tärkeää tuntea monipuolisesti tarjolla olevat työkyvyn tuen keinot.

Työkykyä tukevia keinoja ovat työpaikan, terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen, kuntoutuksen, koulutuksen, työ- ja elinkeinopalvelujen ja sosiaaliturvan keinot. Tässä osiossa löydät kootusti tietoa kaikista näistä keinoista.

 

Keinot käyttöön - Työkykyä tukevat keinot
Kuva: Sosiaali ja terveysministeriö; Työ- ja elinkeinoministeriö – Keinot käyttöön

Keinovalikoima on laaja ja sama keino voi olla monen eri palveluntuottajan valikoimassa. Esimerkiksi työkokeilua tarjotaan kuntoutuksen, koulutuksen, TE-palvelujen ja työterveyshuollon keinona.