Kirjallisuus ja linkit

 

Kirjallisuus

 

Juvonen-Posti P, Viljamaa M, Uitti J, Kurppa K, Martimo K-P. Työkyvyn tuki – tavoitteena työssä jatkaminen. Kirjassa: Hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työterveyslaitos. Helsinki 2014. s 212-233.

Kerätär R. Kun katsoo kauempaa, näkee enemmän: monialainen työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi pitkäaikaistyöttömillä. Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta 2016.

 

TOIMIA-tietokanta

 

TOIMIA-tietokanta on toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallinen asiantuntijaverkosto.

TOIMIA-tietokannassa on luotettavia arviointimenetelmiä työkyvyn tukeen:

 

 

Tutustu alla olevalla elementillä, miten terveydenhuoltolaki ohjaa työkyvyn tuen arviointia.

 

                                                     Terveydenhuoltoaki (19.12.2014/1221) 29 §