Miksi työkyvyn tuen tarvetta selvitetään?

Tiesitkö?

Ratkaisukeskeisessä työotteessa ei kerrata mahdollisia epäonnistumisia, vaan luodaan näkymiä tulevaisuuteen. Toivo ja motivaatio ovat avainsanoja. Ajattele uudesta näkökulmasta ja harjoittele löytämään ratkaisuja.

 

Työkyvyn tuen tarvetta selvitetään, jotta asiakas saa toiminta- ja työkykynsä vahvistamiseen tarvitsemansa avun ja palvelut mahdollisimman oikeaan aikaan. Työkyvyn tuen tarpeen selvittäminen ja asiakkaan tavoitteiden määrittäminen liittyvät kiinteästi toisiinsa. Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi työllistymiseen, työssä jatkamiseen tai työhön paluuseen. Pitää tietää, missä ollaan nyt ja mihin ollaan menossa, jotta osataan valita oikeat  keinot tavoitteiden saavuttamiseen. Tilannetta voi verrata vaikka liikenteen reittikarttaan. Pitää tietää lähtöpaikka ja määränpää, jotta voidaan valita sopivin kulkuväline ja aikataulu.

Työkyvyn tuen tarpeen selvittämisellä pyritään luomaan asiakkaan ja ammattilaisten yhteinen tilannekuva, vahvistamaan keskinäistä luottamusta ja löytämään mahdollisia  näkymiä tulevaisuuteen. Tämä auttaa ammattilaisia ja asiakasta valitsemaan tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut sekä niiden toteuttamisen kannalta tarpeelliset yhteistyöverkostot. Yhteiskunnan kannalta työkyvyn tuen tarpeen selvittäminen sekä siihen perustuvat sujuvat ja oikea-aikaiset palvelut auttavat välttämään turhia kustannuksia.

 

Kuuntele podcast: Työkyky näkyväksi ratkaisukeskeisellä työotteella

 

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, valmentaja ja työnohjaaja Riitta Malkamäki kuvaa, miten ihmisissä olevat mahdollisuudet saadaan näkyviksi. Ratkaisukeskeinen työote on myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita. Ongelmien sijaan keskitytään ratkaisuihin (kesto 18:10 min).

Tästä pääset kirjoitettuun versioon podcastista.

 

Ratkaisukeskeinen työote

 

Asiakaskohtaamisessa olennaista on asiakkaan kuuntelu ja kuuleminen sekä tasa-arvoinen ja dialogiin perustuva vuorovaikutus. Ihminen huomioidaan kohtaamisissa kokonaisuutena. Kyky kuunnella ja aito pyrkimys ymmärtää erilaisten ihmisten erilaisia ratkaisuja luovat keskinäistä luottamusta. Erilaiset ihmiset voivat ajatella ja jäsentää asioita toisin, kuin mitä itse tai miten omassa ammatissa yleensä ajatellaan.

Ammattilaisena voi pohtia

  • Tunnistanko ammattilaisena asiakkaideni erilaiset tarpeet?
  • Osaanko kuunnella herkällä korvalla?
  • Osaanko motivoida ja luoda toivoa?
  • Mitä muuta palvelua asiakkaani tarvitsee kuin minun apuani?

Ratkaisukeskeinen työote nojaa tulevaisuusorientaatioon. Tällöin on olennaista kartoittaa millaisia toiveita, unelmia ja osaamista asiakkaalla on. Ratkaisukeskeisessä työotteessa ei kerrata mahdollisia epäonnistumisia, vaan luodaan näkymiä tulevaisuuteen. Toivo ja motivaatio ovat avainsanoja.

 

Totta vai tarua?

 

 

Klikkaa kuvaa ja katso miten työkyvyn arvioinnilla voidaan reagoida yksilön henkilökohtaisessa elämässä kohtaamiin haasteisiin.